top of page
  • ofer738

מזג אוויר קשה לא מפחיד אותנו!יצאנו לשטח עם לקוח לבדיקת התקנת מצלמה על אחד המקומות הגבוהים בארץ. בדקנו זויות ראייה והיתכנות התקנה, ואיפיינו את כלל המערכות הנדרשות לצפייה בתא שטח רחב מנחשים איפה?

Comments


bottom of page