top of page
  • ofer738

הקמפוס הפועם - פתרון טכנולוגי"הקמפוס הפועם" מגיש לסטודנט חוויית משתמש יוצאת דופן אשר משכנעת אותו להגיע למוסד האקדמי. ומוודא שדור העתיד יישאר מאותגר ומעוניין, גם בדינמיות העכשווית.


בעולם דינאמי המשתנה תדיר, מחוברים הסטודנטים לסמארטפונים ושלל מכשירי קצה, ההופכים לשלוחה מגופם. כדי לעמוד ביעדי המחר, להיות רלוונטים ולעצב את דרכי ההוראה והלמידה המותאמים לעולם המשתנה, חייב העולם האקדמי להכתיב קצב חדשני, מתקדם ועדכני המכין את הבוגר העתידי לעולם העבודה של המחר.

מנכ"ל טריפל טי עופר עוז והיועצת הטכנו-פדגוגית בטריפל טי נב גל בהרצאה מקיפה בכנס ראשי המכללות השנתי, הציגו את תפיסת "הקמפוס הפועם", קמפוס המאפשר לסטודנט להתחבר אליו באמצעים אלקטרונים ( סמארטפון/ טאבלט/ מחשב) ולחוות דרך לימוד שונה ומגוונת, לצד קבלת שירותים שונים באמצעים דיגטליים.


"הקמפוס הפועם" מאפשר למרצים לעשות שימוש בעזרים טכנולוגים להעברת שיעורים, המחשת חומרי הלימוד, להעביר שיעורי מעבדה ולתרגל בצורה נוחה הפונה אל צורך הלמידה של הבוגר העתידי. על ידי התממשקות לכל האמצעים בקמפוס, מחוברים הסטודנטים בזמן אמת למשאבים האקדמיים, לשירותים האדמיניסטרטייבים ולהזדמנויות שמציע להם עולם העבודה.


"הקמפוס הפועם" מגיש לסטודנט חוויית משתמש יוצאת דופן אשר משכנעת אותו להגיע למוסד האקדמי. ומוודא שדור העתיד יישאר מאותגר ומעוניין, גם בדינמיות העכשווית.

Comentários


bottom of page